Монтесори класове

Мария Монтесори е родена в Италия в средата на XIX век и е първата жена в историята на страната, която получава медицинска диплома.

Тя остава в историята като велик педагог, посветил живота си на разработването и прилагането на прогресивни методи за обучение и възпитание на децата. По-късно нейната работа е наречена педагогическа система Монтесори, а разработките ѝ са въведени в много педагогически институции по света.

Тя е автор на образователна система, основана на изграждането на детската личност от самото дете, от неговия вътрешен потенциал. В наблюденията си върху децата Мария Монтесори откроява и задълбочено изучава особеностите на психичното развитие на децата – възрастова чувствителност (сензитивност) и абсорбиращо мислене.

Класове по системата Монтесори

Принципи на системата Монтесори

Нейната педагогическа система се основава на това да направи ситуацията възможно най-близка до идеалната, в която детето се учи само. Системата е тройна и включва: – самото дете, заобикалящата го среда и учителя. Детето е в центъра на системата.

Около детето се създава специфична среда, чрез която то получава възможност да учи самостоятелно, просто като живее в нея. Благодарение на изградената среда децата имат възможност да развиват своите умения за фина и фина моторика и сензорно възприятие в зависимост от възрастта си, да придобиват опит в житейски ситуации, да се усъвършенстват физически, да се научат да сравняват и подреждат различни неща и явления, свързани с тях, да придобиват знания от собствения си опит.

Задачата на инструктора е да контролира и подпомага детето, ако е необходимо. Същността на педагогическата система на Монтесори се изразява в мотото „Помогни ми да го направя сам“.

Упражнения, използвани в ежедневието

През първите години от живота си децата са естествено склонни да се движат. Децата се наслаждават на процеса на придвижване в заобикалящата ги среда, за да опознаят по-добре заобикалящата ги среда и да се научат да я използват по смислен начин. Системата описва този период като чувствителен в развитието на точността на движенията.

Първоначално всички движения на детето не са достатъчно сръчни, често са хаотични и безцелни, липсва им хармония. Процесът на учене включва активни двигателни умения. Първоначалните действия на децата се привеждат в категорията на контролираните действия чрез упражнения, ориентирани към целта.

За да се постигнат тези цели и да се повиши точността на движенията, извършвани от децата, се създава подготвена среда, като се вземат предвид двигателните нужди на детето. В тази среда, съобразена с физическите възможности и размера на детето, се предлагат различни дейности, които насърчават координацията и развитието на уменията на детето. Материалите и предметите в околната среда се подбират така, че да съответстват на уменията, прилагани в ежедневието. Смисълът на този метод е децата да изпълняват дейностите съзнателно, с ясна представа за целта, която трябва да се постигне. Освен това упражненията трябва да са забавни и приятни за изпълнение.

В допълнение към индивидуалните уроци, децата се упражняват в група и в сътрудничество. Тези дейности развиват социализацията на децата и уменията им да изразяват мнението си, да отправят молби, да намират общи решения и като цяло да повишават уменията си за общуване.

В своята система Монтесори открива упражнения в ежедневието, които отчасти са обичайни дейности в ежедневието. Възрастен трябва да контролира действията на детето. По-късно, когато детето се научи да прави нещо самостоятелно, то има чувство за собствена стойност и самостоятелност, защото се е научило да прави нещата от ежедневието самостоятелно.

Подборът на материалите за занятията по този метод трябва да бъде удобен и привлекателен за децата по отношение на цветове, форми и размери. Детето особено харесва елементите на дадена дейност, които среща в домашната си среда. За много малкото дете самата дейност е целта – то ще я изтърве само от желание да я изтърве, без да очаква резултати. С порастването на детето резултатът се превръща във фокус на дейността.

Да се обобщят целите, които се поставят при организирането на дейностите въз основа на ежедневните дейности на детето:

 1. Организирайте желанието на децата и нуждата от действие на разумна основа.

 2. Да хармонизират, координират и подобрят поведението си.

 3. Повишаване на независимостта, развиване на чувството за собствена стойност на детето и укрепване на самочувствието му.

 4. Да формира вътрешния духовен свят на детето, като му внуши чувството за необходимост да взаимодейства с останалите в обществото, да му внуши разбиране за специфичната култура и универсалните социални норми на поведение.

В следващата статия ще разгледаме някои ежедневни дейности на Монтесори, които са достъпни за всеки.

Наливане на вода

Това упражнение е предназначено за деца на възраст около три години, развива координацията на движенията на детето и го учи да се ориентира в околната среда.

За целта ще са ви необходими следните материали:

 1. лейка, изработена от прозрачна пластмаса, с маркировка за нивото на течността в нея;

 2. контейнер с широко гърло;

 3. поднос;

 4. кърпа за избърсване на водата.

Как се прави упражнението. Напълнете лейката до линията на маркировката с оцветена вода, защото ако е прекалено пълна, няма да е лесно да я излеете. Поставете съда и лейката една до друга. Масата в класната стая трябва да е подредена.

Ученикът взема лейката за дръжката, повдига я и я накланя над съда, бавно налива вода, докато го напълни. С леко, рязко движение лейката се връща в първоначалното си положение. Вземете парцал с другата ръка, за да избършете капките вода, които са се разлели, преди да ги излеете. След това поставете лейката на масата и като вземете пластмасовия контейнер, налейте вода в лейката, избършете разлятата вода с кърпата и върнете контейнера на първоначалното му място.

Упражнението трябва да се демонстрира на обучаемия по премерен начин, като той не бърза и старателно изпълнява всяко движение. За да се създаде интерес от страна на детето, всички операции трябва да бъдат извършени, като се покаже възможно най-голям интерес към извършените действия. Уводната част на урока не трябва да се прекъсва, докато детето не разбере цялата процедура.

След това учителят трябва да помоли ученика да направи упражнението сам, като наблюдава. След като детето е усвоило основите, класът може да се допълни с някои вариации, например – да се увеличи броят на контейнерите или да се вземе контейнер с по-малък отвор, например.

Почистване (търкане) на металната повърхност

Упражнението е насочено към тригодишна възраст и развива координацията на движенията.

Като учебен материал се изисква следното:

 1. специална течност или гел за почистване на метални части и повърхности в контейнер за съхранение;

 2. поднос, покрит с кърпа;

 3. кутия памучна вата;

 4. два контейнера – един за почистваща течност и един за използвана памучна вата

 5. парцал, за да полирате повърхността;

 6. самата част, която трябва да се полира, – изработена от месинг, без никакви орнаменти.

Последователност на операциите. Заедно с детето обучителят подготвя мястото за занимания, за да създаде необходимата стимулация за предстоящите задачи. Работното място трябва да бъде подредено така, че предметите, използвани в упражнението, да са лесно достъпни. Почистващата течност трябва да се приема в малка бутилка, така че размерът ѝ да не създава допълнителни затруднения за детето при работа с нея. Възрастният го премества към детето, като го държи с ръка над капака. След това го поставя върху кърпата, разстлана за класа, отваря капака (отвива го), излива в контейнера течност (гел) за почистване и го връща в тавата.Вниманието на детето трябва да бъде насочено към:

 1. отваряне на бутилката;

 2. наливане на течности;

 3. Затваряне (завинтване).

Вземете малко топче памучна вата и го пуснете от контейнера, след което покажете на детето как да втрие течността бавно и равномерно върху месинговата плоча с въртеливо движение. Замърсената памучна вата трябва да се постави във втори контейнер, предназначен за тази цел. Вниманието на детето трябва да бъде насочено към умението да почиства пропорционално на площта на памучното топче, не повече и не по-малко.

Когато дойде време течността за полиране на метал да започне да действа, инструкторът източва остатъка и отново затваря бутилката. След като избърше течността от повърхността с памучен тампон, инструкторът демонстрира на детето мръсотията, която остава по нея, като избърсва повърхността с памучния тампон, докато тя остане чиста след избърсване.

Когато това се случи, е необходимо да фиксирате прехода към полиране на металната повърхност за детето с парцал или кърпа за полиране на метал. Учителят го полира до блясък и показва резултата на ученика. Инструкторът трябва да проявява интерес към това, което прави, и да го прави внимателно, бавно и последователно. След това учителят предлага на ученика да направи същото с другия метален предмет, докато наблюдава действията на ученика.

Класът позволява на детето не само да овладее хода и последователността на техниките, които подобряват координацията на движенията, но и да установи причинно-следствена връзка в изпълняваните техники и действия по време на упражненията.

В края на урока на обучаващия се трябва да се покаже как да почисти използваните предмети и материали, да ги прибере и да остави мястото на урока. Едва тогава урокът може да се счита за приключен.

По-късно класът може да се усложни, като се използват по-малки, деформирани или украсени метални предмети. На практика това могат да бъдат прибори за хранене или дръжки на врати.

Поддържане и грижа за отрязани цветя

Занимания по системата Монтесори

Заниманията се организират за деца на възраст от 3 години. Урокът развива естетическите принципи, координацията на движенията, общата представа на децата за условията на отглеждане на растенията и запознаването с начините за оформяне на букет.

За тази дейност ще ви трябват:

 1. самите прясно нарязани свежи цветя;

 2. малка кофа;

 3. прахосмукачка;

 4. ножици;

 5. кана за поливане;

 6. няколко вази с различни форми и размери;

 7. Подложка за постелята в коритото;

 8. резервоара за „производствени отпадъци“;

 9. парцал.

Как да работим с дете. Подгответе района заедно с бебето, като действате бавно и извършвате част от работата сами, за да запазите интереса на детето към това, което прави.

Учителят подрежда отрязани цветя върху парче плат и поставя други предмети в зрителното поле на детето, като подреждането им улеснява проследяването им от детето.

По молба на инструктора детето напълва лейката до половината с вода. Изберете подходяща ваза за цветята заедно с детето си. Учителят взема лейката в едната си ръка, а с другата взема сгънат парцал и го притиска леко към предната част на лейката, така че капките вода да се стичат върху нея, и налива вода във вазата, колкото е необходимо за отрязаните цветя. След това покажете на детето си количеството вода във вазата, за да знае колко вода е необходима на цветята. Разлятата върху кърпата вода се избърсва от учителя.

След това обучителят взема цветята едно по едно, като отстранява долните листа от тях и след това наклонява края на стъблото, за да ги постави във вазата, като продължава действията си, докато във вазата се оформи букет. Вземете толкова цветя, колкото са ви необходими за урока, за да може детето ви да направи цялата дейност след това само с друга ваза. В края на занятието мястото се почиства със съдействието на обучителя.

Можете да продължите да се грижите за цветята, след като са били дълго време във вазата. Като различен формат можете да приложите възможността за изработване на букет с помощта на напоена с вода подложка, в която се поставят цветята.

В ежедневната практика тези дейности са полезни за украсяване на празнична маса или стая по повод на празник, например рожден ден.

Обемът на статията не ни позволява да изложим цялата пълнота на методите на Монтесори педагогиката, но е напълно възможно да се използва тази информация, за да се опитаме да работим с детето и впоследствие да продължим развитието му в тази посока. Практикуването на педагогиката на Мария Монтесори води до процес на саморазвитие не само за самото дете, но и за възрастния практик, като променя психическото му отношение към детето и му дава възможност да погледне по различен начин на неговото развитие и учене.

Тази статия е базирана на книгата: B. Г. Методология на Мария Монтесори за ранното развитие от Dmitrieva. От 6 месеца до 6 години“, Монтесори педагогика, както и материали от работата на учителите и образователните практики на персонала в сиропиталището „Солнышко“ в Казахстан.

Оценете статията
( Все още няма рейтинги )
Titomir Dinew

В продължение на повече от 30 години Титомир Динев, собственик на София Технолоджи Инк., е изградил солидна репутация на един от най-надеждните собственици на бизнес в България. Титомир е ангажиран с предоставянето на качествени услуги на обществото. Той вярва, че репутацията на почтеност и надеждност е ключът към успеха.
Повече за мен

Добавяне на коментари

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: