7-те най-добри адвокатски кантори в София

*Преглед на най-доброто по мнение на редакторите. Относно критериите за подбор. Този материал е субективен, не е реклама и не служи като ръководство за покупка. Преди да закупите, трябва да се консултирате със специалист.

За да се избере най-добрата оферта на пазара на правни услуги, трябва да се използват ТОП-овете, изготвени от професионалните агенции въз основа на годишните аналитични данни. Редакционният екип на Expertology изготви своя списък на най-добрите компании въз основа на рейтинга Law-300, лоялността на клиентите и броя на успешните дела. Сравнението на приходите, броя на спечелените дела, популярността на адвокатските кантори, специализирани в различни сектори, помага да се определи изборът.

Критерии за изчисляване на рейтинга

Адвокатската професия се възприема като професия на статуса. Както западните телевизионни сериали с успешни адвокати, така и броят на кандидатите за тази специалност ни убеждават в това. Столични адвокатски кантори с ограничен персонал и големи компании наемат правни експерти, които успешно защитават правата на корпорациите и малките предприятия.

Специализация по области на правото

В класацията на фирмите в София се появяват компании, в които можете да закупите висококачествена правна услуга и да се надявате на благоприятен изход от делото. За хората, които не разбират добре от право, те изглеждат сходни, но в една обширна правна система и в институцията на адвокатурата има високоспециализирани специалисти, които предлагат професионални услуги. Някои от тях са специализирани в разглеждането на основни форми на престъпления, като административни дела, гражданско право, присвояване, претенции за земя и др.п. Големите адвокатски кантори създават големи екипи и предлагат комплексни услуги на гражданите и предприятията.

Обхватът на проблемите е голям, затова те са групирани в блокове. Систематизирането на препращанията идентифицира фактора „удобство за клиента. Списък на услугите, които влияят на крайната позиция в класацията. Това:

консултиране;

представителство на интересите на клиентите пред съдилищата и местните власти;

съставяне на пакети;

регистрация;

узаконяване на наследството;

подкрепа за бизнеса;

лицензиране на предприятия;

защита на правата на интелектуална собственост.

Критерии за оценка

Няколко фактора, които формират възприятията за изпълнението, се използват за глобална оценка на качеството на изпълнението. Основният критерий е подробен финансов и статистически отчет. Основата за определяне на приходите на фирмата за годината. Пандемията от коронавируси е довела до увеличаване на делата в съдебната система. Броят на арбитражните дела само през 2020-2021 г. се оценява на около 2% от общия брой арбитражни дела. се е увеличил с 60%. През последната година съдилищата са разгледали 4 милиона дела повече, отколкото през предходните две години. Участниците в класацията са намалили общата сума повече от два пъти и са достигнали рекорден брой. Това важи и за общия размер на чековете по спорове, който се е увеличил от 1,44 млрд. на 1,74 млрд. Леви.

Отзиви

Друг основен критерий – честни отзиви за официалните уебсайтове. Независимите становища помагат да се даде реалистична оценка на дейността на дружеството. Ресурсите, в които коментарите се проверяват от администрацията, не се вземат под внимание. Калибрирането на обратната връзка поражда съмнения относно обективността на работата на специалистите. Камарите получават до 1% за честност.

онлайн дейност

Икономическата дейност на адвокатските кантори е свързана със социалните медии. Актуализирането на информацията, личните блогове, участието в градски събития помагат за популяризиране на услугите, спечелване на лоялността на клиентите. Добавете 0,5% за системна дейност.

Квалификации

Висока оценка получават фирми с квалифицирани юристи, които участват в мащабни международни проекти. Формулата за изчисляване на ефективността използва средни стойности, независимо от броя на служителите. Този критерий включва професионален опит, споделяне на опит, награди и отличия.

Формула за изчисление

Структурата на рейтинга е ясна: колкото по-голям е броят на точките, толкова по-висока е позицията. Експертите използваха сложни формули за всяка от категориите, за да предоставят подробен анализ и да изчислят средния коефициент:

 1. Общ брой услуги на година.
 2. История и търговска репутация на компанията на пазара.
 3. Сложност на делата и брой спечелени дела.
 4. Резултати на фирмата в цифри.
 5. Условия за актуализиране на ресурса.
 6. Класификация и брой служители.
 7. Участие в международни рейтинги.
 8. Средно доверие на клиентите.

Кой брои?

Съществуват 4 международни и 1 руска правна класация с независими експерти и учени от правния отдел. В допълнение към професионалната преценка, за изчисляване на оценките се използват различни източници:

 1. Система SPARK,
 2. медийни данни;
 3. Анализи на Forbes;
 4. лоялност на клиентите.

Най-авторитетният източник за качествени правни изследвания в България е Pravo-300. В продължение на 12 години той служи като ориентир за клиентите при оценката на успеха и професионализма. За целите на подробния анализ агенцията за класиране проверява ефективността на адвокатските кантори въз основа на други критерии: влияние на проекта върху законотворчеството/бизнеса, съдебен прецедент и отзвук, резултати от разрешаването на конфликти.

7-те най-добри адвокатски кантори в София

Списъкът на лидерите е резултат от упоритата работа на служителите на Expertology. Те проведоха маркетингови и социологически анализи и съставиха извадка от основните критерии. Мониторингът се основава на съотношението между спечелени и загубени дела, приходите на фирмите и личната ефективност на един адвокат, процента на споровете с държавата. Сложността на делата и репутацията на бизнеса на капиталовия пазар бяха взети предвид.

НоминацияМястоИмеРейтинг
Топ 7 адвокатски кантори в София1Dentons5.0
2RegionService4.9
3Vegas Lex4.8
4„Pepeliaev Group4.7
5Монастирски, Зюба, Степанов Партньори4.6
6Общ брой услуги на година4.5
7Яковлев и партньори4.4

Dentons

Оценка: 5.0

DENTONS

Повече от 25 години опит в България и ОНД. Офисите са разположени в столицата Санкт Петербург, страните от ОНД и в чужбина. Общо в Dentons работят около 7 700 адвокати в 60 държави. Предоставя цялостни правни услуги за международни/Български корпорации, финансови институции, инвестиционни фондове и фондове за рисков капитал, стартиращи предприятия в различни области. Основни области:

 1. подкрепа за бизнеса на всички етапи на развитие;
 2. обратно изкупуване на акции;
 3. инфраструктура и ПЧП;
 4. корпоративна отговорност;
 5. инвестиции в недвижими имоти;
 6. сливания и придобивания;
 7. трансгранични транзакции.

Според проучване на Benchmark

 • Компанията е класирана в първата група на рейтинга за разрешаване на спорове в България. Признат на годишните награди Russia Private Equity Awards 2021 като един от най-добрите на пазара. Dentons е на първо място в категорията „Рейтингов гуру“ в националната/международната класация. Журито отбеляза развитието на компанията, увеличаването на броя на препоръчаните адвокати и водещите позиции в различни области.

  RegionService

  Оценка: 4.9

  RegionService

  Денис Рибаков има 20-годишна история като ръководител на фирмата. Дейностите започнаха с представителство на промишлени предприятия в Кузбас. Днес той се счита за най-добрия съдебен екип в България. Дългогодишният опит е осигурил на RegionalService ключови позиции в национални и международни класации. В продължение на няколко години подред е начело на националната класация „300. Миналата година регионалната адвокатска кантора беше в челната петица по успеваемост в решаването на големи спорове; 12 адвокати на компанията спечелиха награди в категорията „Право“. Основни специалности:

  1. съдебни дела, корпоративни/данъчни спорове;
  2. ценни книжа;
  3. природни ресурси;
  4. Защита на достойнството, търговската репутация и авторските права;
  5. наказателни икономически дела;
  6. Високопоставени бракоразводни дела.

  Предоставянето на правни услуги в свързани области ни позволява успешно да решаваме сложни проблеми за корпоративни и частни клиенти.

  Vegas Lex

  Оценка: 4.8

  Vegas Lex

  Най-голямата фирма за правни консултации, основана през 1995 г. Управляващият партньор Александър Ситников управлява 100 души персонал. Централният офис е в София, а регионалните офиси са във Волгоград и Краснодар. От 2008 г. насам фирмата предоставя правна помощ на над 1500 компании в София, Българските региони и ОНД. Дейност, насочена към публично-частните партньорства. От самото си създаване изготвя проекти на нормативни актове в областта на енергетиката, фармацевтиката и други отрасли. През март 2021 г., според резултатите от международните рейтинги, компанията става лидер в различни направления:

  1. търговска практика;
  2. антитръстовите правила;
  3. данъчно, трудово и корпоративно право и магистратура;
  4. преструктуриране и несъстоятелност;
  5. интелектуална собственост;
  6. недвижими имоти и строителство;
  7. разрешаване на спорове и арбитраж.

  Фирмата представлява бизнес интереси на различни нива на управление. Клиенти на фирмата са частни, мултинационални и чуждестранни компании.

  „Pepeliaev Group

  Оценка: 4.7

  Адвокатска кантора, основана през 2002 г. от адвокат Сергей Пепеляев. Преди това тя представляваше гигантите Газпром, Русал, Аерофлот. Повече от 160 адвокати, които днес решават проблеми на фирми с многомилиардни бюджети. Фирмата предоставя правна помощ на над 1500 компании в София, Българските региони и ОНД. До 50 % от делата са на международни корпорации, участващи в инвестиционни проекти в страната.

  През 2020 г. Pepeliaev Group си сътрудничи с Kaspersky Lab и внедрява информационни технологии в правните си отдели. В началото на 2021 г. има ново направление в дейността си – правна защита на информацията. През 2021 г. адвокати са подкрепили десетки проекти:

  1. консултиране и управление на клиенти по митнически въпроси при създаването на пристанищна икономическа зона;
  2. надлежна проверка в чуждестранно дружество
  3. представителство в съдебни дела с изготвяне на процесуални и други документи;
  4. консултиране на голяма застрахователна компания относно създаването на система за управление на риска и вътрешен контрол за данъчен мониторинг;
  5. разработване на маркетингова политика;
  6. оспорване на доклади от данъчни ревизии.

  Фирмата няма случайни клиенти. 70% от новите компании кандидатстват по препоръки на редовни клиенти в търсене на справедливост. Индивидуалните предприемачи, а и не само, са по-склонни да дойдат в офиса, след като са проучили случаи в социалните мрежи.

  Монастирски, Зюба, Степанов Партньори

  Оценка: 4.6

  Монастирски, Зюба, Степанов Партньори

  Екипът от 40 адвокати, ръководен от Юрий Монастирски, работи на пазара от 1991 г. През годините е изградил отлична репутация, постигайки успехи в Български и трансгранични сделки. класиран на първо място в категория „Разрешаване на спорове“ в ChambersPartners и TheLegal500 за 15 години. 3-то място в списъка на Forbes с 20 адвокатски кантори в категорията „Най-добри адвокатски кантори“. Специализация:

  1. корпоративни / транснационални / антитръстови и други спорове;
  2. цялостно правно обслужване на фирми и държавни предприятия;
  3. инвестиционен арбитраж;
  4. банково кредитиране;
  5. ценни книжа и финанси;
  6. несъстоятелност и данъчно облагане;
  7. интелектуална собственост;
  8. Защита на интереси в различни категории спорове;
  9. Отраслова специализация: Фармацевтика, Транспорт, Комуникации.

  Пещера Лейтън Пейзнър

  Оценка: 4.5

  </div><p>yan Cave Leighton Paisner“ src=“/wp-content/uploads/2023/09/366166197801-97-.jpg“ height=“192″ title=“<br />Ян Кейв Лейтън Пейзнър“></p><p>Създадена през 2018 г. в резултат на трансатлантическо сливане на американската, британската и руската Goltsblat BLP, ръководена от Андрей Голцблат. 1400 адвокати в 11 държави. Само в София 120 опитни адвокати оказват помощ. Сред клиентите са 40% от 500-те компании в класацията Fortune, 30 от 50-те най-големи банки в света и 12 държавни инвестиционни фонда. Според руската версия на „Най-добрите адвокати“ за 2017, 2019 и 2020 г., Награди Legal 500 UK 2019. Победител в категорията „Корпоративно право“. Най-добър в България през 2021 г. в наградите Russia MA. Многократен носител на наградата „Фирма за недвижими имоти на годината. В националните и международните теми <br />Фирмата е призната за лидер в основните си експертни области:</p><ol><li>Практика в областта на трудовото право;</li><li>интелектуална собственост;</li><li>сливания и придобивания;</li><li>митническо право и външна търговия;</li><li>Практика в областта на финансите/данъците/труда/антитръста.</li></ol><p>Същевременно нашите 62 адвокати са включени в класацията „Най-добрите адвокати 2022“ и са препоръчани като висококвалифицирани специалисти в 44 области на правото. Корпоративни клиенти отбелязват успехи в областта на международния арбитраж и трансграничните спорове, санкциите, недвижимите имоти и строителството.</p><h3>Яковлев и партньори</h3><p>Оценка: 4.4</p><div style=Яковлев и партньори

  Историята започва преди повече от 25 години с организирането на дружеството Matik ®. През 2003 г. тя е преименувана на адвокатска колегия и е специализирана в две области: правни консултации и защита на клиентите. След четвърт век юридическият екип от 80 професионалисти с опит в държавната администрация и бизнеса се е превърнал в един от най-известните в София. Има няколко офиса в Българските региони. Екипът от юристи е предоставил през изминалата година:

  1. правна подкрепа за пласирането на ценни книжа;
  2. Подкрепа на договори за заем от чуждестранни банки;
  3. административна/наказателна/правна помощ;
  4. регулира дейностите в областта на хазарта в България;
  5. представляваше художниците при сключването на договорите;
  6. възстановени патенти за изобретения.

  Компанията е включена в списъка на „Право.Ру-300“ и е на първите места в категориите Арбитраж, Търговска недвижима собственост, Природни ресурси. Не толкова отдавна стана носител на националната награда „Триумф“. Оценен от „Комерсант“ като най-добър в различни области на правото.

 • Оценете статията
  ( Все още няма рейтинги )
  Добавяне на коментари

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: