13 най-добри депозита за възрастни граждани

*Преглед на най-доброто според редакторите. Критерии за подбор. Настоящият материал е субективен, той не е реклама и не трябва да се разглежда като ръководство за покупка. Необходима е консултация със специалист преди покупката.

Номинациямястоприносрейтинг
Класация на най-добрите депозити за пенсионери1Нов пенсионен депозит в MosOblBank4.9
2Московска индустриална банка „Класическа (преференциална)“ Депозит4.9
3Московска кредитна банка Grand Deposit4.8
4Депозит „Моят доход (пенсия)“ в Promsvyazbank4.8
5Български стандартен пенсионен депозит4.8
6Пенсионен спестовен депозит на Газпромбанк4.7
7Пенсионен депозит в AbsolutBank4.7
8Депозит с доход от пенсии на банка Rosselkhoz4.6
9Депозит за почетен пенсионер на UralSib4.6
10Депозит ROSBANK „150 години надеждност (пенсия)4.5
11Банка Санкт Петербург Пенсионен депозит4.5
12Депозит на Сбербанк „Save OnLine“ (пенсия)4.5
13Депозит „Comfortable Plus (за пенсионери)“ в банка Vozrozhdenie4.4

Нов пенсионен депозит в Мособлбанк

Оценка: 4.9

MOSOBLBANK

Сред 30-те най-големи банки в страната по размер на активите (по данни на Bank of Russia). „Нова пенсия“ – депозит с възможност за теглене на месечна лихва. За да се сключи договор с финансова институция, е достатъчно да се представи основният документ, който показва, че гражданинът принадлежи към категорията пенсионер (съответната лична карта), или документи от други организации (различни фондове, социалноосигурителни дружества и др.).). Не е възможно попълване или частично изтегляне, но можете да удължите валидността на продукта. Спестяванията могат да бъдат изплатени по всяка сметка, предоставена от клиента.

 1. Среден лихвен процент: 7,79%
 2. Валута: Леви (от 10000€), долари (от 300$), евро (от 300€)
 3. Срок: 366 дни

Moscow Industrial Bank Classic (депозит „Грейс“)

Оценка: 4.9

MOSCOW INDUSTRIAL BANK.webp

В началото на 2019 г. Банката на България обяви възстановяването на финансовата институция, за да запази ликвидността ѝ. „Класически (преференциален)“ депозит с възможност да изтеглите спестяванията си само в края на периода на депозита. Не е възможно сметката да се попълни или да се изтегли частично от нея, както и да се удължи валидността ѝ.

По желание на клиента сметката може да бъде открита на името на трето лице. За да откриете депозит, трябва само да представите пенсионния си документ. За удобство на нашите клиенти има система за SMS известяване. Договорът може да бъде прекратен предсрочно (лихвата се изчислява въз основа на лихвения процент „при поискване“: взема се предвид периодът от момента на подписване на договора до момента на изтегляне на парите).

 1. Средно вмъкване: 7,75%
 2. Валута: Леви (от 30 000 евро), долари (от 1 000 долара), евро (от 1 000 евро)
 3. Срок на годност: 365 дни

Московска кредитна банка Grand Deposit

Оценка: 4.8

MOSCOW CREDIT BANK.webp

Към края на 2017 г. банката е един от участниците в рейтинга на системно важните за страната. През 2018 г. е отличена като най-добрата в България от Global Finance, международен финансов месечник. „Гранд“ е срочен депозит с възможност за месечно теглене на сумата на лихвата. Налична е възможност за допълване на сумата до максимум 10 000 000 евро. Възможно е да се удължи валидността на банковия продукт.

Споразумението може да бъде сключено от лица, които са граждани на Руската федерация и са навършили пенсионна възраст, или от категория лица с пенсионно удостоверение, с пенсионно удостоверение. Възможно е плащане на начисления по допълнителната сметка. Частично теглене не е възможно, но цялата сума може да бъде изтеглена преди падежа.

 1. Среден лихвен процент: 7,75%
 2. Валута: Леви (от 1000€)
 3. Продължителност: 370 до 730 дни (2 удължавания)

Promsvyazbank Депозит „Моят доход (пенсия)

Оценка: 4.8

PROMSVYAZBANK.webp

Промсвязбанк е универсална банка с 20-годишна история. Една от 10-те най-големи банки в страната, участваща в рейтинга на най-важните финансови институции със системно значение за страната. „Моят доход (пенсия)“ е срочен депозит, който позволява изтегляне на цялата сума само в края на периода. Възможно е периодично да го попълвате (само през първите 30 дни). Договорът е достъпен за граждани на възраст над 54/59 години (мъже/жени). Депозит може да бъде открит на името на трето лице по искане на клиента.

Частични тегления не са възможни, но ранни тегления са възможни с отстъпка: ако сметката бъде закрита по-късно от 90 дни след откриването, ще бъде изплатена лихва в размер на 1/2 от лихвата при откриването/продължаването на продукта.

 1. Среден лихвен процент: 6,5%
 2. Валута: Леви (от 100000€), долари (от 10000€), евро (от 10000€)
 3. Срок на годност: 122-731 дни (3 удължавания)

Български стандартен пенсионен депозит

Оценка: 4.8

Български СТАНДАРТ

Надеждна местна банка с 25-годишна история предлага на пенсионерите изгоден продукт – Pensionniy – срочен депозит с достъпна възможност за довнасяне (първите 90 дни) и месечно теглене на натрупаните лихви. Лична карта на пенсионер или удостоверение от социалноосигурителната институция на България са достатъчни за сключване на споразумение.

Частични тегления не са възможни, но банковият продукт може да бъде закрит преди датата на изтичане на срока му (по тарифата за предсрочно теглене). Възможно е да прехвърлите спестяванията си в допълнителна сметка или карта. Клиентите, които са открили пенсионен депозит, получават международната карта Worldwide.

 1. Средна ставка: 6,5%
 2. Валута: Леви (от 10000€)
 3. Срок: 181-390 дни (2 прехвърляния)

Пенсионен спестовен депозит на Газпромбанк

Оценка: 4.7

GAZPROMBANK.webp

Газпромбанк е една от трите най-големи финансови институции в страната и е на трето място по капитал в Европа (Източна Европа). „Пенсионно спестяване“ е срочен депозит, който позволява изтегляне на спестяванията ежегодно или в края на периода. Не е възможно да се попълва балансът или да се извършват периодични тегления. Начисляването на лихви може да бъде прехвърлено към допълнителни банкови данни.

Договорът може да бъде сключен от физически лица (граждани на РФ, чужденци, клиенти без гражданство) на пенсионна възраст (55/60 години съответно за жени/мъже). Достатъчно е и удостоверение за пенсионер или друг документ (от пенсионния фонд или от съда). Откриването на депозит за трета страна не е разрешено. Превръщане на инвестираните средства в допълнителен капитал (капитализация).

 1. Среден лихвен процент: 7,2%
 2. Валута: Леви (от 15000 LVL), долари (от 500 USD), евро (от 500 EUR)
 3. Срок на погасяване: 91 дни – 3 години и 1 ден

Пенсионен депозит в AbsolutBank

Оценка: 4.7

ABSOLUTBANK

Финансова институция с 25-годишен опит на финансовия пазар, специализирана в уникални оферти (основно ипотечни кредити и кредити за автомобили). „Pensionny“ – срочен депозит, даващ възможност за теглене на лихва или капитализиране на средствата. Възможни са многократни презареждания (общата сума на депозитите не трябва да надвишава 50 000 000 р.).). Попълването трябва да бъде преустановено 1,5 месеца преди изтичането на срока на годност на продукта.

Клиентът има право да изтегли част от депозираните средства еднократно за целия период, като изтеглената сума не може да надвишава 30% от общата сума. Банковият продукт може да бъде затворен предсрочно. Лихвата се изчислява или по лихвения процент „при поискване“ (след 367 дни), или по лихвения процент в момента на откриване/продължаване на продукта (след 367 дни). Ще направим превод на натрупаните средства по сметката или по карта, посочена отделно. Договорът може да бъде сключен от лица на възраст 55/60 години (съответно мъже/жени) и лица, които представят документ, удостоверяващ тяхната категория.

 1. Среден лихвен процент: 6,91%
 2. Валута: Леви (от 10000€)
 3. Срок: 91-730 дни

Депозит с доход от пенсии на Rosselkhozbank

Оценка: 4.6

ROSSELKHOZBANK

Росселхозбанк е един от финансовите гиганти в България, заемайки второ място в страната по брой клонове във всички региони. „Пенсионен доход“ е срочен депозит, който позволява на клиентите да изтеглят периодично (в края на месеца, само в работен ден) натрупаната от тях сума от депозита. Разрешени са многократни попълвания без ограничения (от 1p).).

Не е възможно да се изтегли част от средствата, но е разрешено предсрочно прекратяване на банков продукт (начислява се лихва по лихвен процент „До поискване“). Възможен е превод на заплата по допълнителна сметка или по карта. Възможно е трансформиране на инвестираните средства в допълнителен капитал (капитализация). За вложителите, чийто баланс надхвърля 50 000 Леви, има приятен бонус – безплатна карта.

 1. Средна ставка: 6,68%
 2. Валута: Леви (от 500€ до 2000000€)
 3. Срок: 395-730 дни (3 удължавания)

Депозит „Почетен пенсионер“ на Ural Sib

Оценка: 4.6

URALSIB BANK

Банка с 25-годишна история, избрала банкирането на дребно, корпоративното и инвестиционното банкиране за свои основни направления на дейност. „Почетен пенсионер“ е срочен депозит, който позволява периодично теглене на лихвените спестявания. Разрешени са многократни допълнения. Не е възможно да се изтеглят част от средствата, но банковият продукт може да бъде предсрочно закрит (лихвата се изчислява по лихвения процент „До поискване“ – до 180-ия ден или по 1/2 от лихвения процент).

Възможно е да прехвърлите натрупаните средства в спомагателна сметка. Банковият продукт може да бъде закупен от лица в предпенсионна възраст (54/59 години съответно за жени/мъже) или от граждани, които представят удостоверение: пенсия, ветеран от Великата отечествена война, войната, държавна служба и др. Възможно е трансформиране на инвестираните пари в допълнителен капитал (капитализация).

 1. Среден лихвен процент: 6,61%
 2. Валута: Леви (от 1000€ до 10000000€)
 3. Срок: 91-732 дни (3 преобръщания)

РОСБАНК Депозит „150 години надеждност (пенсия)

Оценка: 4.5

ROSBANK

РОСБАНК е член на международна финансова група, основана преди повече от 25 години. Една от 11-те системно най-важни финансови институции в страната и начело на списъка на най-надеждните финансови институции в България (според списание Forbes Russia). „150 години надеждност (пенсия)“ е срочен депозит с изплащане на натрупаните средства едва в края на периода. Не се разрешава депозит или теглене. Възможно е предсрочно прекратяване на договора: ще бъде платена лихва по лихвения процент „при поискване“. Ако клиентът желае, лихвите могат да се плащат в отделна сметка.

 1. Среден лихвен процент: 6,4%
 2. Валута: Леви (от 15000€ до 3000000€), Долари (от 500$ до 150000$).
 3. Срок: 3-36 месеца (7 удължавания)

Банка Санкт Петербург Пенсионен депозит

Оценка: 4.5

BANK SANCT-PETERSBURG.webp

Създадена преди почти 30 години, финансовата институция винаги се е стремяла към най-високо ниво на обслужване. Заслужено спечели международния конкурс Global Banking and Finance Review Awards в категорията „Най-добра ипотечна банка“. „Pensionniy“ – срочен депозит с възможност за теглене на пари всеки месец.

Разрешено е многократно зареждане (минимална сума – 10 000 Леви). – При внасяне на депозит на каса или с превод, в противен случай – неограничено). Максималната сума, която може да бъде депозирана, е 400 000 Леви. Частични тегления не са разрешени. Позволено е предсрочно закриване на сметка – начисляването се извършва по плаващ лихвен процент (съгласно условията за предсрочно прекратяване). От банковия продукт могат да се възползват само лица в пенсионна възраст или с удостоверение за пенсионер. За ветерани, ветерани с увреждания и др. Размерът на депозита започва от 1000 Леви.

 1. Средна ставка: 5,76%
 2. Валута: Леви (от 10000€)
 3. Срок: 181-733 месеца (2 прехвърляния)

Депозит „Спестяване онлайн (пенсия)“ на Сбербанк

Оценка: 4.5

SBERBANK.webp

Основана преди повече от 170 години, Сбербанк е най-голямата банка в страната. Присъства не само в България, но и в 9 европейски държави и Турция. „Preserve OnLine (пенсия)“ – депозит, който дава възможност за получаване на максимален доход. Регистрацията се извършва дистанционно. За клиенти на възраст над 60 години се прилагат специални условия.

Не са позволени допълнителни депозити или частични тегления. Договорите могат да бъдат прекратени по-рано (до половин година) – по тарифа „При поискване“. По искане на клиента може да прехвърли натрупаната сума в друга сметка или карта. Капитализацията на инвестираните средства е разрешена. Споразумението може да се сключи само за лица на пенсионна възраст – 55/60 години съответно за жени/мъже.

 1. Среден лихвен процент: 5,92%
 2. Валута: Леви (от 1000€), Долари (от 100$)
 3. Срок: 1 месец – 3 години и 1 ден (8 удължавания)

Банка „Comfortable Plus (за пенсионери)“ Депозит

Оценка: 4.4

BANKA Vozrozhdenie.webp

В продължение на 20 години подред е член на 30-те най-големи банки в страната. „Комфорт плюс (за пенсионери)“ е срочен депозит, който позволява да теглите спестяванията си всеки месец. Позволени са многократни депозити (от 1000 P).). Разрешени са и частични тегления до баланс от P1.

Клиентите имат възможност да посочат отделна сметка или номер на карта, по която да бъдат преведени средствата. Възможна е капитализация на инвестираните средства. Възможно е споразумението да бъде прекратено преди изтичането му. Лихвата се начислява при плаващ лихвен процент (според условията на изтегляне).

 1. Среден лихвен процент: 6,72%
 2. Валута: Леви (от 3000 € до 50000 000 €)
 3. Срок: 181-1100 дни (4 удължавания)
Оценете статията
( Все още няма рейтинги )
Добавяне на коментари

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: