Как да научим детето да разделя правилно колона, числа и техните деления и класове.

Често децата не разбират процеса на деление на колони. Възрастта му е такава, че той все още не е в състояние да разложи проблема на съставните му части и да го реши сам в последователност. Изглежда, че детето изобщо не е разбрало нищо и задачата на възрастния е да му помогне сам да разбере какво точно е пропуснало в обясненията в училище или не е успяло да направи преди това.

Когато едно дете има проблеми с разбирането на операцията за разделяне на прости числа, на възрастните им се струва, че няма нищо трудно. Тази илюзия възниква в съзнанието на възрастния, защото той се е сблъсквал с нея много пъти, докато за детето това се случва за първи път и то невинаги е в състояние да я разбере самостоятелно.

Родителите трябва да бъдат търпеливи и да се опитат да обяснят на ученика всички трудни моменти по възможно най-прост и достъпен начин, с максимална яснота. Материалът в тази статия е посветен на най-добрия начин да направите това.

Как да научите детето си да смята бързо

Уверете се, че детето е усвоило основите на аритметиката и ги разбира правилно

Понякога именно тук се крие коренът на проблема.Основните принципи за детето в училище са разбирането:

 1. сумиране;

 2. изваждане;

 3. таблици за умножение.

Възрастният винаги трябва да напомня на детето за основите на умножението и да се увери, че то знае таблицата за умножение. Трябва също така да се уверите, че детето познава категориите и класовете числа и не се обърква със стотици, десетици, единици и т.н.п.Знае ли и помни ли той/тя какво:

 1. Числата са разчетните единици, с които може да се пресметне всичко в света, а цифрите са специалните знаци, с които те се записват.

 2. Всички многоцифрени числа са разделени на групи от по три и тези групи се наричат класове – единици, десетки, стотици и т.н.д. класа, например в ранните години от живота и в по-късните години от живота.е. единици, десетки, стотици, хиляди, милиони и т.н.п.

 3. Всички числа се класифицират според позицията, която заемат в числото.

Ако вместо тези аритметични основи има „провал“ в основите на основните математически знания, по-нататъшният напредък по математика е малко вероятен. Математиката е точна наука и е в основата на много други предмети, които ученикът изучава.

Важна задача на възрастния е да накара детето да разбере, че не трябва да има пропуски. Ако някои от материалите не са били усвоени по независещи от ученика причини, например ако той/тя е болен/а, ученикът трябва да използва материалите, дадени в клас. Това трябва да се прави с всички средства, за да се избегнат трудности при решаването на примери и задачи както по математика, така и по сродни предмети, които ще се изучават в бъдеще.

Принципите на разделение за деца в достъпна форма

След като сме се уверили, че основите са твърдо усвоени, е необходимо да преминем към осъзнаване на същността на разделението от детето. Детето трябва да има ясна представа, че делението е процес на разделяне на нещо на равни части. Един много прост пример е детето да поиска от възрастен да раздели между тях ограничено количество нещо, например бонбон или мандарина, така че всеки да получи еднакво количество. Игривостта в този процес е много желателна и добре дошла. Първоначално на детето се дава по едно парче (филия), а след това то трябва да преброи общия брой на парчетата, които са били първоначално, преди разделянето, и колко са получили след това. На базата на този пример трябва да се обясни, че разделянето означава да се гарантира, че всеки получава една и съща сума, независимо от броя на участващите лица. Тук си струва да обясним какво представлява остатъкът, който може да възникне при деление. Например, ако трима приятели си поделят 7 бонбона, всеки от тях ще получи по 2, а останалите – по 1.

512

:

8

=

?

делими

делител

коефициент

Възрастният трябва да улесни ученето на детето:

 1. Първо, преподавайте по забавен начин.

 2. Второ, използвайте активно нагледни материали – пръчици за броене, копчета, семена, ядки и др.п., За да демонстрирате процеса. Разпределяне по групи и изобразяване на разделянето от цялото.

След като детето вече е разбрало процеса на деление, трябва да преминем към изучаване на математическия запис на самата операция. Обяснението се основава на противопоставянето на процеса на деление на умножението, т.е. делението е умножение отвътре навън. За обяснението ще е необходима самата таблица, например 4 x 2 = 8. Казване на детето на глас, че произведението на тези числа е същото като резултата от умножението. След това се обяснява, че процесът на деление е противоположен на процеса на умножение, като това се демонстрира на ученика. Разделете произведението „8“ на множителя „2“ и резултатът ще бъде различен множител, т.е.е. „4“. Чрез тези примери възрастният трябва да запознае младия математик с принципа на таблицата за умножение „отзад напред“. Знанията, придобити и усвоени от тази таблица, ще бъдат отлична основа за обучението на детето ви да дели числата едно по едно.

Как да се справяме добре в училище

Алгоритъм на операциите при разделяне на колони

Когато решавате задачата за разделяне на числата едно по едно, най-добре е да използвате възможно най-простия метод:

 1. Намиране на делителя и делителя в израз.

 2. Напишете в примера делителя, а под „ъгъл“ – делителя.

 3. Определете частта от делимото, която може да се използва при първоначалното деление.

 4. Намерете колко пъти делителят ще се побере в избраната част на делителя.

 5. Намерете произведението на делителя и полученото число под ъгъла и запишете резултата под избраната дроб на делителя.

 6. Намерете остатъка и продължете, докато резултатът е „0“.

Горната последователност на операциите ще бъде разгледана допълнително с пример.

Процедура за обучение на детето ви да дели

Ако преминем направо към изпълнението на това аритметично действие, на детето трябва да се постави задачата да научи наименованието и да разбере предназначението на елементите на делението.

 1. Делимото, т.е. числото, което трябва да се раздели, се намира вляво от знака за деление.

 2. Делителят е числото, на което се дели делителят.

 3. Коефициентът, – е резултатът от разделянето на първото число на второто.

По този начин детето трябва да усвои основите на процедурата за деление на колони, която се състои от математическите стъпки за разбиване на целия процес на деление на по-прости компоненти. Това прави разделянето лесно и опростено.

Пример за извършване на деление на колони

Единицата с пример е най-ефективният и често използван начин да научите децата да делят. Ученикът е помолен да раздели трицифрено число, например „945“, с едноцифрено число „5“ в колона. Най-добре е да използвате трицифрено или по-голямо число като пример, за да се отървете от страха на детето, че ще трябва да дели голямо число веднага.

Стъпка 1.Ученикът трябва да може да каже правилно компонентите на израза, който трябва да реши. Ако е разбрал обясненията, той може лесно да определи „945“ като дивидент, „5“ като делител и резултата, който ще бъде извлечен след процедурата за деление, като коефициент. Всъщност това е, което трябва да направи сега.

Стъпка 2.Помолете ученика първо да напише 945 и 5 в един ред и след това да ги раздели, като използва „ъгъла“.

Стъпка 3.Детето трябва да погледне делителя, като се движи от ляво на дясно по протежение на числото и намери най-малкото число, което е по-голямо от делителя. Ученик избира между числата: 9, 94 и 945, като най-малкото число е 9. След това той трябва да отговори на въпроса колко пъти 5 може да се побере в числото 9? Правилният отговор на ученика ще бъде: – едно. Съответно под реда се записва 1, което ще бъде първата цифра на необходимата цифра.

Стъпка 4.Започва формирането на дивизионна колона. Детето трябва да умножи полученото число 1 по 5, за да получи съответно 5. Резултатът от тази операция се записва под първата цифра на делимото, като 5 се изважда от 9. Детето трябва да назове резултата и да го запише – това е номер 4.

На този етап е изключително важно да уточним, че резултатът от изваждането винаги трябва да е по-малък от делителя; ако случаят не е такъв, тогава има капан при определянето на това колко пъти 5 може да се „побере“ в числото 9. Естествено е резултатът да е по-малък от делителя, за да бъде увеличен със следващата цифра в обхвата на делителя. След това ученикът изписва 4 към вече изчислените четири.

5 стъпка. По-нататъшното обяснение на действията е в познатата ни плоскост на математическата логика и изисква отговор на въпроса колко пъти 8 е включено в числото 44? Припомняйки си таблицата за умножение отвътре навън, детето трябва да даде отговора, който е 8. Възрастният обяснява на ученика, че сега това ще бъде следващата цифра в записа на резултата от коефициента, който той продължава да изчислява. Следващата стъпка е да умножим 5 по 8 и да запишем резултата, 40, под числото 44 в колоната.

Стъпка 6.Тук операцията се повтаря и действията на ученика следват „подвижен път“. Детето ще извади 40 от числото 44, за да получи 4. Възрастният отново трябва да посочи на детето, че 4 е по-малко от делителя на 5, и така детето извършва действията правилно. Последната цифра вляво от делителя е 5. Като го прибави надолу по колоната към четворката, детето ще получи числото 45.

Възрастният повтаря въпроса във връзка с този резултат. Колко петици има в числото 45? Отговорът ще бъде числото 9, което трябва да бъде написано под реда.

Етап 7.Последният етап включва задачата на ученика да умножи 5 по 9. Ученикът трябва да получи резултат 45, след което да го прочете и да го запише в колоната под 45. Ако извадите 45 от 45, ще получите 0. Когато получи този резултат, възрастният обяснява на ученика, че току-що е разгледал примера за разделяне на число без остатък в колоните.

Както вероятно вече е ясно на всички – ключът към бързото и ефективно деление по колони за детето е да знае как да използва таблицата за умножение. Допълнителните умения се затвърждават, като детето системно изпълнява примерите и упражненията, първо под контрола на възрастния, а след това самостоятелно.

Предложения за възрастни

Не всеки педагог може да се похвали с таланта на Антон Макаренко, а децата с вродени математически способности не се наблюдават често. Ето защо задачата на роднините на детето е да му помогнат да преодолее затрудненията в ученето.

Разделянето на колони се отнася за 2 и 3 клас от учебната програма за средните училища. Разбира се, за много възрастни това е било отдавна и не е вярно. Въпреки това е много по-лесно да помогнете на детето си да си спомни основите и знанията от тези далечни години, отколкото когато то е пропуснало основите и знанията от началното училище и се сблъсква с реална, абстрактна математика. Тогава родителите вече няма да могат да решат проблема и най-вероятно ще се наложи да наемат учители.

Ето защо навременното разбиране на математиката е задача не само на детето, но и на грижещите се за него роднини, които поради възрастта си са в състояние да предвидят динамиката и развитието на по-нататъшните събития в съдбата на любимото си дете и да направят подходящи корекции.

Тази статия се основава на учебниците по математика за 2. клас на Moro.И. Bantova M.А. 1974 г., Математика. Клас 3. Част 2 – Аргинска I.И. 2014 г. и педагогическа практика на персонала на Детски дом „Солнышко“ RK domsolnyshko.kz/o-nas/o-detskom-dome/.

Оценете статията
( Все още няма рейтинги )
Добавяне на коментари

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: