Как да научим бързо стихотворение – 6 начина за бързо научаване на стихотворение.

Не всички ученици харесват часовете по литература, защото трябва да учат поезия наизуст. Тази статия има за цел да помогне на децата да научат бързо и безболезнено стих. Това може да бъде от полза и за възрастни, които трябва да запомнят текстове за кратък период от време.

Зависимост на свойствата на паметта от типа мислене

Как да се научим да разбираме чувствата си

Паметта на човека е един от компонентите на мисленето. Самото мислене е начинът, по който човек вижда света около себе си. Ако се замислите, става ясно, че човек вижда света не такъв, какъвто е в действителност, а през призмата на своето възприятие. Това възпроизвеждане на картината на света и е основа за по-нататъшни човешки действия.

Има много причини, поради които човек не може да разбере необятността и разнообразието на живота – от ограничения обхват на сетивата до огромния, но не неограничен капацитет на човешкия мозък. Човек неизбежно ще трябва да опрости „картината“ на Вселената и начинът, по който човешкият мозък го прави, ще представлява неговия тип мислене.

Съществуват общо три вида мислене:

 1. „Центристки“– Той възприема света, като придава на всичко около себе си вътрешна „същност“. За всички хора, явления и събития той открива вътрешна мотивация, свързана с техните „лични обстоятелства“. Човек разделя света на хората, събитията и явленията на положителни и отрицателни, като използва тази призма, за да обясни и оцени всичко, което се случва. То може да греши, но това му позволява да вижда света като цяло и логично.

 2. „Конструкторът“– пресъздава за себе си картина на света по изключително рационален и пресметлив начин. За него всички явления, хора и събития нямат „вътрешна същност“, а са представени като функционални единици, сякаш са инструменти или устройства с определен набор от качества и функции. Въз основа на наличните данни за тях те „конструират“ реалността за себе си и живеят в тази конструкция на света, където всичко има място и качество, които те самите са определили. Когато в живота му се появи нещо ново, той ще го включи в своя модел на света. Въз основа на свойствата, които е идентифицирал в този обект.

 3. „Reflector“– възприема света чрез непосредствен опит от контакта с него. Той е като ехолокатор: изпраща емоционален сигнал към обекта, от който се интересува, и полученият отговор се превръща в характеристика на лицето, явлението или събитието. Той не търси същността, не изгражда проекти по шаблони, а се ръководи от личните си усещания от „диагностичните“ сигнали, изпращани към детайлите на интересуващата го околна действителност.

Паметта, която по същество е част от „оперативната система“ на човешкото мислене, неговата съзнателна част, зависи до голяма степен от типа мислене. Запомнянето на неща, като например стихотворения, както в този случай, може да ви помогне да откриете признаци на този или онзи вид мислене у бебето или у себе си. След като го открие, човек може да се научи не само да запаметява по най-ефективния за определен тип мислене начин информацията, но и да разбира себе си, хората около себе си и, което е най-важно, да реализира успешно целия потенциал, даден на човека от раждането му. Сега нека разгледаме начините за научаване на стихотворение.

Общи правила за изучаване на стихотворението

Въпреки факта, че видовете мислене са три, в чист вид, както и всички в този свят, те не се съдържат в един човек, винаги има примес от два други вида мислене, но един ще доминира. Човекът, който възприема света чрез два типа мислене, най-вероятно е гений, но не това е най-важното. Основното е, че има основни явления, на които се основава запомнянето на поезия. Съществуват само две общи правила.

 1. Това е правилото, чепърво да разберете за какво става дума в стихотворението, тогава времето за научаването му ще бъде няколко пъти по-кратко. В тази забързана епоха много думи от литературната класика са се превърнали в анахронизми, а наличието дори на една неразбрана дума в стихотворение може да бъде „препъни камък“ за ученика при запомнянето му. Затова не бъдете мързеливи, а отделете време да „преведете“ за себе си текста на стихотворението, което ученикът ще научи. За щастие не е необходимо да се прелистват многотомни енциклопедии и речници, а цената е само да се „намери силата“ и да се въведе неясна дума в търсачката.

 2. Разделяне на стихотворение на куплети или четиристишия.Запомнянето на цяло произведение е неблагодарна и тежка работа, дори за човек с уникална памет за думи. Защото стихотворението трябва да бъде преписано дословно и смяната на думите със синоними със сходно значение е недопустима. Човешкият мозък е устроен така, че постоянно се опитва да „улесни работата“, като предлага по-познати и често използвани думи вместо споменатите в текста.

Тези две правила са задължителни, преди да използвате някой от следните методи. По-нататъшният успех в бързото запомняне на стихотворението ще зависи от индивидуалните данни на ученика, определени от неговия тип мислене и специфичните му типове памет.

Методът „четири в едно

Методът е универсален и затова не е най-бързият, но е надежден. Основава се на използването на четири вида памет – визуална, слухова, артикулационна и тактилна (двигателна).

 1. Стихотворението се записва на ръка с биро или молив върху лист хартия – осезаема (двигателна) памет.

 2. Когато записвате всяка дума на глас, я произнасяте ясно, за да може да работи вашата артикулационна и слухова памет.

 3. Естествено, това е автоматичен процес на четене, при който се използва визуалната ви памет.

Направете това един, най-много два пъти, продължете да затвърждавате ефекта, като просто повтаряте куплети или четиристишия или използвате техники от описаните по-долу методи.

Как да повишите мотивацията си за учене

Съветският стандартен метод

Специфична особеност на съветското преподаване е изграждането на система за образование, която да издигне максимален процент от обучаемите до солидно средно ниво на знания. Това беше възможност да се създаде силна среда на социалистическото общество в „най-четената страна в света“. Системата не е лишена от своите предимства, както и начинът на учене на поезия.Не е най-бързият начин, но е най-достъпен за повечето ученици.

 1. Трябва да научите стиха от лист хартия, на който сте го преписали на ръка.

 2. Ученикът научава първия ред и го повтаря, без да поглежда текста.

 3. След това прочита втория ред и го повтаря отново наизуст.

 4. Възпроизвеждане на първия и втория ред подред.

 5. Повторете процедурата за всички редове в строфата, след което прочетете цялата строфа.

 6. Опитайте се да не гледате текста, когато четете.

 7. Научете всяка част на стихотворението по подобен начин, като постепенно натрупвате строфите – 1 и 2, 1,2 и 3 и нататък до края на стихотворението

Картинният начин

По-подходящ за хора с доминиращ „центристки“ тип мислене.

 1. Всеки ред дава същността на това, което казва, което е уловено в картина, която предава „същността на смисъла“ на реда.

 2. Снимките се подреждат в колони на лист хартия.

 3. Когато погледне картинката, детето си спомня „същността“ на съответния ред и възпроизвежда текста, като първо подписва текста от стихотворението върху картинката и произнася реда на глас.

 4. След това само като гледате снимките, си спомняте за линията, свързана с него.

 5. След това махаме картинките и ученикът си припомня стиха по памет.

Начинът на създаване на художествена скица

Не е зле за човек с мислене тип „рефлектор“.

 1. Намерете аудио- или видеозапис на стихотворението, което ученикът трябва да научи, изпълнено от актьор (актриса), който да накара детето да иска да повтори начина, по който го изпълнява.

 2. Разделете записа на четиристишия и оставете детето да се научи, а останалото ще направи по рефлекса на мисленето си – бързо и с удоволствие.

 3. Методът на интелигентната вода.

 4. Чудесно за „центристкия“ тип мислене, тъй като детето вярва, че „същността“ може и трябва да присъства във всичко.

 5. Убедително разкажете на детето за изследванията на водата, „записани“ върху него. В интернет има много такива истории и въпреки че въпросът остава спорен, не си струва да се разпространява информация за него. Напротив, това трябва да се заяви като практически известен факт.

 6. Налейте чаша обикновена вода и ученикът „изрича стиха“ във водата. Прочетете два реда на глас – отпийте глътка.

 7. Може да изглежда странно, но в много случаи работи. Трудно е да се каже нещо конкретно за участието на водата, но вярата на детето в чудото и способността му да придава „съдържание“ на всичко, дори и да го няма, може да има положителен ефект върху ученето.

Как да научите детето си да чете

Метод с интервално повторение

И „конструкторският“, и „центристкият“ тип мислене могат да учат поезия ефективно и бързо по този начин.

 1. След като прочетете целия текст на стихотворението, се подчертават „ключовите думи“, съдържащи се във всяко четиристишие. „Ключовете“ се избират въз основа на значението на историята.

 2. За „центриста“, с помощта на въображението му, може да се избере визуален образ за всяка „ключова дума“.

 3. Схемата – структурата на стихотворението – е изложена. Ключовите думи на всяко четиристишие помагат на конструктора да запомни последователността на презентацията, а визуализираното изображение помага на центриста да запомни съдържанието на всяко четиристишие (за конструктора ключовите думи са достатъчни).

 4. Като го повтори няколко пъти, ученикът ще запомни всяко четиристишие в последователност.

 5. Използване на интервално повторение, – за да повторите стиха за 5 секунди, 10 секунди, 2 минути и 10 минути.

Тази техника е полезна за запомняне на текстове на песни, както и на проза под формата на текстове за презентации, речи пред публика и параграфи в научна литература.

Допълнителни съвети за това какво да направите, за да научите стихотворенията по-бързо

Когато изучавате какъвто и да е материал като цяло и стихотворения в частност, златното правило е да бъдете активни. Когато времето е ограничено, се развива състояние на стрес, съответният хормон кортизол, който само ще възпрепятства работата на мозъка и ще намали ефективността на всички. За да научите стиха, трябва да имате време поне няколко дни. В по-спокойна среда нещата могат да се случват по-бързо, а времето може и да остане свободно. Освен това ще има време да усвои информацията в дългосрочната памет, която е по-надеждна от краткосрочната.

Учете стихотворения вечер, точно преди лягане. Мозъкът продължава да работи, докато ученикът спи, и докато е буден, информацията се фиксира в краткосрочната памет, но когато ученикът се събуди, тя се премества в дългосрочната памет и чрез повтаряне на стиха може да се фиксира там за дълго време.

Ако някоя дума не е запомнена за дълго време, можете да я запишете на ръка и да я потърсите, ако е необходимо. Това ще ви даде увереност, когато трябва да разкажете стихотворението.

При всеки тип мислене най-ефективно е да се разчита на три вида памет едновременно – зрителна, слухова и двигателна.

Тази статия е базирана на книгата на Джон Медина Brain Rules. Какво трябва да знаете вие и вашите деца за мозъка“, A. „Троица“ на Курпатов. Бъди повече от себе си, O.Ю. Богданова, C.А. Леонов, В.Ф. Чертов „Теория и методика на обучението по литература“ и педагогически практики на персонала на Детски дом „Солнышко“ РК Домсолнишко.kz/o-nas/o-detskom-dome/.

Оценете статията
( Все още няма рейтинги )
Добавяне на коментари

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: