От какво зависи характерът на човека

Характерът се формира сред житейските бури„, Йохан Гьоте.

Характерът е система от устойчиви, постоянни психични свойства, които определят нагласите и поведението на човека. Чертите на характера разкриват най-значимите, съществени свойства на психологическата структура на човека в зависимост от неговата среда. Клонът на психологията, който се занимава с изучаването на различията между характерите, се нарича диференциална психология.

От какво зависи характерът на човека

Темпераментът в структурата на личността

„Направете си неприятности, ако това е във вашата природа, но не ги създавайте на другите“, Ръдиард Киплинг.

Темпераментът и характерът имат обща физиологична основа в зависимост от вида на висшата нервна дейност. За разлика от темперамента, който е набор от вродени черти, характерът е резултат от семейни, социални фактори. Формирането на характера зависи от свойствата на темперамента и социалната обусловеност, в резултат на което се получава уникален портрет на индивида, наречен фенотип.

Основни типове темперамент: холеричен-меланхоличен, сангвиничен-флегматичен, които могат да проявяват много различни личностни характеристики. И холериците, и флегматиците могат да бъдат любопитни, отзивчиви или сдържани, резервирани.

Личните черти на характера се проявяват по много различни начини: в отношението на човека към другите, в заобикалящата го среда, в неговите собствени или чужди вещи. В зависимост от категорията на нагласите е възможно да се определят отделни черти на характера:

 1. върху когнитивните, Интелектуално ниво – замисленост, находчивост, рационалност, последователност, любопитство или безразличие, разсеяност;

 2. Поведенчески и волеви– спретнатост, активност, инициативност, постоянство, упоритост, общителност, смелост, отговорност, решителност или пасивност, инертност, покорност, послушание, скромност;

 3. На емоционално, морално и етично ниво– Много характеристики, които лесно могат да съществуват едновременно в една и съща личност, като гордост, алтруизъм, егоизъм, капризност, искреност, импулсивност, справедливост, отзивчивост, алчност, дързост, настроения, потайност, жестокост.

И най-бавният човек, който постига целта си, е по-бърз от този, който се лута безцелно„, Готхолд Лесинг.

Разбира се, чертите на характера са взаимосвързани и с мотивационната система, която осигурява човешките потребности и определя начините за постигане на целите в процеса на вземане на управленски решения. Вътрешната мотивация е психическият процес, който управлява човешкото поведение, импулсът за действие, който определя активността, организацията, целенасочеността и стабилността на детето. Спокойният и уравновесен човек има определени мотиви и начини на действие, а по-импулсивният – съвсем различни.

Съществуват много типологии на характера, най-известната от които принадлежи на Карл Густав Юнг, който разграничава два типа характер според ориентацията на психичните процеси

 1. Интроверти– живеят „на собствена вълна“, фокусирани върху собствения си мироглед, независимо от реалната си среда. Те са затворени, подозрителни, както се казва, антисоциални личности.

 2. Екстроверти– ориентиран към външния свят, инициативен, общителен, спонтанен, няма проблеми с общуването с другите и не се занимава с вътрешни проблеми.

Етапи на израстване

От какво зависи характерът на човека?

Ако искате да пресъздадете чужд герой, започнете със своя„, Дейл Карнеги.

Не без основание казват, че характерът трябва да се възпитава, докато детето лежи на пейката; психолозите потвърждават, че доминиращите черти на характера се развиват преди 6-7-годишна възраст. Тогава те се променят, коригират, но като цяло мозъчните, невронните, реактивните връзки вече са създадени по определен начин в зависимост от условията на възпитание и съзряване.

След това до възрастта на юношеството, 12-13 години, се формират поведенчески реакции, усвояват се специфични алгоритми на поведение, детето започва да научава границите на позволеното, научава се да манипулира, да получава това, което иска. В този период се полагат основите на самоконтрола, самооценката и всички механизми на взаимодействие с другите, които детето разграничава като „свои“ и „чужди“. Опитва се да се преструва, да се прикрива, да скрива „неблагоприятните“ черти на характера.

Характерът на човека се разбира най-добре, когато е ядосан или възмутен„, Георг Лихтенберг.

В юношеството до 18 години се наблюдава рязко разнообразяване на характера, което младият човек активно демонстрира и се опитва да спечели обществено признание. Юношата вярва, че само като се бори срещу общоприетите норми и правила, може да покаже на какво е способен, докъде може да стигне в опитите си да установи „своята територия“.

Вечният проблем „бащи и деца“ показва консерватизма на по-възрастното поколение и бунтарството на по-младите, но, както се казва, единственият недостатък на младостта е, че минава бързо. А вчерашните бунтари и нарушители на реда се превръщат в спазващи законите граждани, отговорни родители.

Характерът на човека е като корените на дървото, а репутацията му – неговият плод. Загрижени сме повече за плода, а всъщност трябва да мислим за корена и произхода„, Ейбрахам Линкълн.

След професионално обучение много хора навлизат на пазара на труда на 25-годишна възраст като зрели, самостоятелни личности, напълно независими от мнението на своите роднини и околните. Това често е съпроводено с преоценка на нагласите, която се отразява на характера и поведението на човека; бунтарите и импровизаторите от миналото стават по-предвидими. Саморазвиват се, опитват се да преосмислят ситуацията си, опитват се да създадат сериозни отношения в семейния живот. След 30-годишна възраст характерът на човека се променя незначително, за което трябва да допринесат значителни обстоятелства.

Условие за изграждане на характер

„Мнозина са способни да устоят на ударите на съдбата, но ако искате наистина да проверите характера на един човек, дайте му власт“, Ейбрахам Линкълн.

Основни предпоставки и условия за формиране на характера:

 1. Психофизиологични предпоставки, Особеностите на функционирането на мозъка, процесите на възбуждане и потискане, нивото на устойчивост, реактивността определят разликите в скоростта на човешкото мислене и действие и начините на реагиране на външни стимули.

 2. Семейни взаимоотношения– Детето несъзнателно копира семейния модел на поведение, възприемайки го като единствения възможен и „правилен“. Невъзможно е да се внушат на децата определени правила на поведение и да се действа по различен начин – те ще се ръководят от действията си, а не от думите си. Способността за подражание, за повтаряне на определени действия, еволюционен механизъм за оцеляване и признаване на „свой“.

 3. Социални отношения и стандарти– Предучилище, училище, приятели или роднини, различни общински дейности или организации. Младият човек се запознава с културни, исторически, морални и етични норми и ценности, „пробва ги“ и избира най-предпочитаните. Всеки човек се среща с много хора и преживява много проблемни ситуации, които оставят отпечатък върху начина му на мислене и действие. Това важи особено за авторитетни и уважавани личности, които имат значително доверие в лицето на човека. Въпросът е, че обикновено възприемаме смисъла и съдържанието на чуждите думи и действия. Ако сме свикнали да се доверяваме на някого, ни е трудно да допуснем, че той може да греши или умишлено да ни заблуждава. Удобно е и спестява време, така че всеки път да не се налага да анализирате и контролирате мнението на другия човек.

 4. Социално-идеологически директиви и изискванияса с високо ниво на културно развитие. Те включват категории като хуманизъм, милосърдие, търпение, пацифизъм, патриотизъм, справедливост, чувство за дълг и отговорност.

 5. Професионална среда– е специален клон на психологията, който изучава професионалните качества и нагласи. Разбира се, сферата на общуване и прилагането на професионални умения формира определени черти и качества на характера. Спортистът или ученият имат много различни начини и методи на общуване, напредване, взаимодействие с другите.

 6. Творчески домейн– Лични или професионални хобита, свързани с творчески, артистични и развлекателни дейности. Това могат да бъдат всякакви действия, проекти в индивидуална или колективна форма, които пряко се проявяват в естеството на човешкото мислене и действия.

⭐ Характерът е съдба

Посей постъпка и пожъни навик, посей навик и пожъни характер, посей характер и пожъни съдба„, Уилям Текери.

Ден след ден всеки от нас създава най-удобната и практична система от отношения с хората около себе си. И за да промените една „тухла“, понякога трябва да разрушите цялата стена. Затова не се опитвайте да налагате отношения или да изразявате драматично така наречения си „темперамент“. Дайте на другите възможност да се приспособят или адаптират, за да не разрушите в един момент това, което е градено с години.

Острите, противоречиви личностни черти могат да разрушат личните и професионалните взаимоотношения – няма заслуга или повод за гордост. „Научете се да се владеете, не всички вие, както разбирам, до нещастие води неопитността“ (А.С. Пушкин).

Разбира се, търпеливият и добронамерен характер не е гаранция за благополучие или семейно щастие. Въпреки това може да донесе несъмнена полза на своя притежател, ако само в процеса на преодоляване на конфликти, стресови ситуации.

Не зависи от вас какви условия на живот и наследствени черти сте получили от родителите си, но от вас зависи да ги предадете на потомството си. Не оправдавайте безразсъдните си действия с „трудно детство“ или психическа травма. Зрелият характер се характеризира именно с умението да реагира адекватно на случващото се и да го „усвоява“, включително последиците от предишния живот.

Оценете статията
( Все още няма рейтинги )
Добавяне на коментари

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: