Как да си поставяте цели и да ги постигате

Как да превърнем мечтите в цели? Не мечтайте само за това, което искате, а действайте? На тези въпроси има универсален отговор – поставянето на цели, т.е.е. стъпките, които ще ви помогнат да постигнете целите си.

Какво да правите, когато приятелката ви ви игнорира

За какви стъпки става дума?

Разберете какво наистина искате от ясно изразените си нужди.

Формулирането на цел предполага съзнателно ориентиране към целта. Поставянето на цели често е спонтанно и случайно. В този случай човек действа спонтанно, воден от импулси и външни обстоятелства. Така човек решава да отиде в офиса, защото там работи негов приятел, или си купува нова рокля, защото в магазина има разпродажба и т.н.д. Подобни решения рядко водят до положителни резултати. Това се дължи на факта, че вземането на решения и формулирането на цели се основава на външни обстоятелства, а не на вътрешни потребности.

Обратното на този подход е съзнателното поставяне на цели. Извършва се само след анализ на истинските нужди на субекта. Същността на този подход е, чепреди формулирането на целите е важно:

 1. Изследване на собствените нужди;

 2. да изберете приоритети и да ги подредите по важност;

 3. Разбиране на основните ценности и значения;

 4. Създайте система от цели и ги разпределете в зависимост от времето и ангажираните хора.

За да разберете истинските си нужди, разделете стремежите и желанията си на осем категории: материални цели, семейство и приятели, професионални и интелектуални цели, здраве, свободно време, духовно развитие, творчество, психологическо развитие. Във всяка категория определете какво ви липсва за по-щастлив живот и какво ви кара да се чувствате зле сега. Преформулиране на негативните чувства в положителни цели.

Например, ако сте записали, че страдате, защото не харесвате работата си, подходяща цел би била да си намерите нова.

Сега проверете доколко целите ви са подходящи. Идентифицирайте истинските си нужди – важна стъпка в избора на цели и посока. Но преди да се заемете с тях, е важно да разберете дали те са подходящи за настоящата ви ситуация и дали действително ще подобрят качеството на живота ви, ще ви направят по-щастливи или ще платите твърде висока цена за тях.

Няма нищо по-лошо от това да не успеете да постигнете това, което искате. Това води до неудовлетвореност, намалява мотивацията и ефективността. Ако целта изглежда непостижима, по-добре е да се избере по-реалистичен вариант. важно е да се разбере, че целта трябва да е предизвикателна, но постижима.

За да оцените шансовете си за успех при постигането на желаната цел, можете да си представите цялата последователност от стъпки, които трябва да предприемете по пътя. Ако някоя от тези стъпки е недостижима, по-добре е да се откажете от тази цел.

Опитайте се да оцените всяка цел по десетобалната скала в зависимост от това колко много искате да я постигнете. А сега помислете колко време, пари и всякакви други усилия ще са необходими за постигането му. Дайте на тези усилия цифрова оценка от 1 до 5. Това ще бъде цената, която трябва да платите, за да постигнете целта си. След това преценете пречките, които стоят на пътя на реализацията на целите ви. Също така между 1 и 5. Извадете сумата на последните две цифри от първата. Ако крайната стойност е ниска или отрицателна, шансовете да превърнете желаното в реалност за тази цел са много малки.

Пример:

 1. Искам да отворя собствен ресторант – 10 точки

 2. Наистина ли искате да направите нещо, което ще ви отнеме всичките спестявания, да напуснете работа, да се откажете от почивката си за няколко години и т.н.?.д. – 5 точки

 3. няма опит в областта, не умее да управлява хора, сега е пандемия – 3 точки

 4. Заключение: Оценка 2 означава, че целта не е релевантна, т.е.к. Разходите за достигане на целта са по-големи от желанието.

Определяне на целта

Мечтата да научите чужд език, да се ожените или да отслабнете може да остане мечта, докато не бъде „опакована“ под формата на конкретна цел. Когато човек замени абстрактното си желание с числа, срокове и ясна представа за резултата, целта става осезаема, а постигането ѝ – почти неизбежно.

На този етап превърнете абстрактното „искам“ в план за действие, за да увеличите шансовете за постигане на желания резултат.

Колкото по-малко вариации има в крайната формулировка, колкото по-конкретна изглежда тя, толкова по-голяма е вероятността да успее. Вместо неясната фраза „Искам къща“ трябва да има формула „Искам да имам собствена двуетажна къща в този район“. Във втория случай отклонението в разбирането на целта се свежда до нула и областта на целта е ясно очертана.

20 правила за постигане на успех в работата

Определяне на необходимите ресурси

Постигането на дадена цел, дори да е много конкретна и подходяща, е невъзможно без необходимите ресурси. Ето защо една от стъпките за постигане на целта е да се направи задълбочен анализ на всичко, с което разполагате.

да оценяват всички фактори, които могат да повлияят на постигането на дадена цел.

 1. Материал: финансовите съображения са решаващи за много цели, особено за бизнес целите. Трудно е да се очаква успех без подходящо парично стимулиране.

 2. Време: твърде кратките срокове за глобалните цели могат да доведат до провал на плана. Точно както няма свободно време, дори при отложен краен срок.

 3. Личност: Не забравяйте да проверите не само външните фактори, но и собствените си компетенции, т.е.к. те могат да се превърнат в значителен ограничаващ фактор.

Определете краен срок

Докато целта няма конкретен краен срок, тя не е постижима. Не приемайте, че това са само краткосрочни или средносрочни цели. Определянето на крайни срокове е необходимо и за дългосрочните цели.

Тези стъпки ще ви помогнат да определите правилно целта и да я направите по-осезаема. Ако искате гарантиран резултат, опитайте се да продължите по пътя на поставянето на цели и да овладеете методологията SMART.

SMART – интелигентно планиране

Съществува специална методология SMART – Smart Planning, модерен подход за поставяне на цели, предназначен за мениджъри, бизнесмени и просто мотивирани хора.

SMART е акроним, съставен от първите букви на следните думи:

 1. специфични;

 2. Целта е да се оценят всички фактори, които могат да доведат до изпълнението на плана;

 3. Постижимо или постижимо;

 4. от значение;

 5. ограничение във времето.

Всеки от тези критерии трябва да съответства на определената от вас цел.

Специфични – за да се уточни желаното

Всяка цел предполага постигането на конкретен резултат. Има 5 въпроса, които ще ви помогнат да формулирате конкретна цел:

 1. Какво искам да постигна като резултат?

 2. Защо/Защо ми е необходим?

 3. Кой друг участва в процеса? ?

 4. Къде ще се реализира целта?

 5. Какви са изискванията, допълнителните условия и ограниченията за постигане на целите?.

Основно правило: една цел – един резултат.

Измерими – възможност за измерване

За да може да се прецени дали целта е постигната или не, на етапа на планиране е важно да се разбере как ще се измерва. Ако целта е дългосрочна, могат да се разработят междинни критерии за оценка. Те ще ви помогнат да поддържате мотивацията си и да разберете дали сте на прав път.

За измерване на изпълнението ще бъде подходящо да се използва количествена мярка за успеха на извършената работа.

Постижими – ясно постижими

За да бъде постижима, целта трябва да е реалистична. Да имаш големи амбиции е хубаво, но нищо не убива мотивацията и ентусиазма така, както неизпълнената цел. Ето защо техниката SMART предлага да се избере такава крайна точка, която може да се постигне, без да се надхвърлят реалните възможности.

Изборът на цел според този критерий трябва да се извърши, като се вземат предвид ресурсите и оценката на предишния опит. Ресурсите включват време, пари, физически и интелектуални способности, умения и др.д.

Релевантност – значимостта на задачата

„Значимост“, или в някои варианти „реализъм“, е следващият критерий, който технологията SMART предлага за определяне на целите. Става дума за приноса, който постигането на дадена цел ще има за по-широките цели на компанията. Как ще се впише в цялостната стратегия за развитие и дали ще донесе ползи. Постигане на целта и не добавяне на нищо към общите усилия? Защо е необходима тази цел!

обвързани със срокове – инвестирани в ясен график

Крайният срок е друг компонент на методологията. Хората, които са решили да постигнат желания резултат, трябва да имат предвид точната дата, крайния срок, в който го искат.

Предимства на метода:

Тази методология гарантира постигането на целите. Защо експертите, които го прилагат, са толкова уверени в резултата??

 1. SMART е лесен за използване и достъпен за всички. Не е необходимо много време, за да се научите как да го приложите в живота или бизнеса си. Достатъчно е да научите основните принципи.

 2. Методологията е изпитана във времето – използва се и постига резултати в цял свят вече повече от 50 години.

 3. Начинът за поставяне на интелигентна цел е универсален. Подходящ е както за тези, които искат да развият информационния си бизнес, така и за тези, които искат да напомпат коремната си преса до края на годината.

 4. Друго предимство на интелигентното планиране е, че то е структурирано, ориентирано към практиката и резултатите.

Недостатъкът на технологиите:

Въпреки че е универсално, интелигентното планиране не подхожда на всеки. Така че човек, който е свикнал да действа спонтанно и да работи по вдъхновение, SMART технологията може да забави. Твърде строгите рамки и разписването на всяка стъпка в детайли ще бъдат капан за творческия полет и ще намалят ефективността.

Този метод предполага съсредоточаване върху резултатите и не отчита, че в някои случаи процесът на постигането им е по-ценен.

Крайните срокове, без които е невъзможно да се работи в тази система, могат да предизвикат ненужно безпокойство и да намалят ефективността. В някои случаи кратките срокове принуждават служителите да работят по-слабо – само за да стигнат навреме на работа.

20 правила за постигане на успех в работата

Примери за интелигентно поставяне на цели

Сега е време да преминем от теорията към практиката и да покажем как работи SMART с примери.

Домакински задачи

Интелигентното планиране е разработено за управление на бизнес, но това не му пречи да работи добре и за лични, ежедневни цели. Например човек, който иска да пътува, би формулирал целта си по тази методика по следния начин: да отиде на почивка за 10 дни в морски курорт в Турция през първата декада на септември. Целта е конкретна, има срок, налични са парични и времеви ресурси, метеорологичните условия в Турция в началото на септември съвпадат с желанието за почивка на плажа. Всички SMART критерии са изпълнени, така че празникът ще се състои.

Промяна в начина на живот

Много хора се стремят да променят ежедневните си навици, искат да направят живота си по-хармоничен и по-здравословен. Но обикновено тези цели остават на ниво фантазия. Друг е въпросът за интелигентното планиране. Така че целта е не само да живеете здравословно, но и да преминете към здравословно хранене.

Втората стъпка е да се преформулира целта, така че да стане измерима. Искам диетата ми да бъде 70% здравословна и с ниско съдържание на животински мазнини.

След това ще трябва да се направи одит на ресурсите, за да се провери дали това желание е осъществимо. Здравословното хранене изисква значителна финансова инвестиция.к. здравословните храни са доста скъпи и отнемат много време за приготвяне (бързата храна е по-бърза). За да се противопоставите на нездравословната храна, е необходима сериозна вътрешна работа, контрол и воля. С оглед на това процентът на здравословните храни може да бъде намален до 50.

Сега си струва да се провери дали целта съответства на нуждите и ценностите на субекта.

Човек, който иска да се храни правилно:

 1. Допълнително тегло;

 2. знае и обича да готви;

 3. Обича да опитва нови храни.

Просто си определете срок (например 1 месец) и можете да преминете към целта: Хранете се с 50% здравословна храна с ниско съдържание на животински мазнини в продължение на поне един месец.

Постигане на материален просперитет

Повишаването на благосъстоянието и постигането на финансова стабилност зависи от поставянето на правилните цели. Тук SMART техниките са от голяма полза. Постигането на финансово благополучие е по-скоро фантазия, отколкото цел. За да го превърнете в действие, са ви необходими яснота и конкретност.

 1. До декември 2020 г. стартирайте проект, който генерира 100 долара нетен доход на ден;

 2. да намеря 5 редовни клиенти за един месец, благодарение на които ще мога да печеля по 50 хиляди Леви на месец

 3. Увеличете продажбите от уебинари от 50 долара на клиент на 75 до 15 август тази година чрез специална оферта.

Препоръки за постигане на целите

Тези съвети ви помагат да се придържате към правилния път и да се справите с него.

 1. Поемане на отговорност: трябва да започнете всяка работа с пълното съзнание, че резултатът от нея, както и целият ви живот, зависи от вас. Външните обстоятелства, пречки и бариери са слаби оправдания. Ефектът от него е безспорен, но въздействието му трябва да се вземе предвид на ранен етап, за да се оценят рисковете.

 2. визуализиране на целта: визуализацията ще ви помогне да я доближите до това, което искате да постигнете. Животът след постигането на целта трябва да е в очите ви. Колкото по-ясна и точна е мисловната картина, толкова по-осезаема ще изглежда перспективата. Полезно е да си запишете целта, която можете да закачите на дъската за мотивация или да я закачите на видно място.

 3. Всяко амбициозно начинание е обезкуражаващо по своя обхват и може да изглежда неосъществимо. Но ако я разделите на няколко отделни стъпки или задачи, работата вече няма да изглежда непосилна. Наличието на междинни етапи помага да не се плашим от факта, че пътуването е твърде дълго… Постигането на всяка подцел ще ви послужи като допълнителна мотивация и стимул да продължите напред. Похвалете се, че сте преминали през всеки етап.

 4. Делегиране на част от работата: Не е задължително да вършите всичко сами, можете да делегирате някои функции на асистенти или хора, които могат да ги изпълняват. Това първо ще ви помогне да спестите време и енергия и второ, ще ви гарантира подкрепата на съмишленици. Този съвет е подходящ и за постигане на лична цел. Ученето на английски език и тичането сутрин е по-лесно с партньор, отколкото самостоятелно.

 5. Изграждане на положителна нагласа: безсмислено е да започнете нов бизнес, без да сте уверени в собствените си сили и успех. За да реализирате мечтите си, е важно да вярвате в победата, в таланта и творчеството си, за да постигнете желания резултат.

Източници:

Никитина Т.А. Поставянето на цели като необходим елемент на психологическата готовност в съвременната среда

Оценете статията
( Все още няма рейтинги )
Добавяне на коментари

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: